בעלי המלון בתל אביב חויבו לשפות את הדיירים המוגנים

מאת: רותם נועם ● 16/5/2020 18:19 ● ערב ערב 2100
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו המערערים – בעלים של בניין, על פסק דינו של בית הדין לשכירות, לפיו חויבו לשפות את המשיבים – שוכרים מוגנים בעסק, בגין הוצאות תיקונים, בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר.
בעלי המלון בתל אביב חויבו לשפות את הדיירים המוגנים
המלון ברחוב אלנבי 14 בתל אביב - צילום גוגל סטריט וויו

המערערים הגישו ערעור על פסק דינו של בית הדין לשכירות, לפיו התקבלה חלקית תביעתם של המשיבים, שוכרים מוגנים בעסק המשמש למלון, ברחוב אלנבי 14 בתל אביב - נגד המערערים – הבעלים, להחזר הוצאות תיקונים, בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר. . בית המשפט דחה את הערעור ופסק כלהלן: במקרה זה, לא די בלשון החוזה בלבד כדי לעמוד על כוונת הצדדים, ויש לנסות ולהתחקות אחר אומד דעת הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין. הסכם המלון הוא חוזה שכירות דיירות מוגנת הכפוף להוראות חוק הגנת הדייר. הכלל העיקרי המנחה בחוק זה הוא שבעל הבית חייב לתקן את התיקונים הדרושים להחזקת הבית במצב תקין ראוי לשימוש, חוץ מתיקונים באותם חלקי הבית שהם בשימוש הייחודי של הדייר. וכן שהוצאות שבעל הבית חייב בעשייתם יחולו מחציתן על בעל הבית ומחציתן על הדייר. כלל נוסף, לפיו חייב בית הדין את המערערים לשלם למשיבים את ההוצאות שנפסקו, קבוע בחוק הגנת הדייר. אמנם, הצדדים רשאים להתנות על סעיפים אלה, כאשר מדובר בהסכם לגבי בית עסק שנעשה לאחר יום.אולם הנטל להראות כי הצדדים התנו בהסכם תנאי שונה מהתנאי הקבוע באותו עניין בחוק מוטל על הטוען כך, שכן העיקרון הוא, כי כל בעל דין הטוען טענה חשובה לעמדתו במשפט, נושא בנטל השכנוע להוכחת אותה טענה. במקרה זה, משלא ניתן ללמוד מלשון הסעיף בלבד על כוונת הצדדים, היה על המערערים להוכיח כי הצדדים התכוונו לקבוע בהסכם הסדר אחר לסוגיית תשלום ההוצאות עבור שיפוצים ועבודות, שלא נעשו לפי רצון השוכר אלא נעשו על פי דרישת "השלטונות המוסמכים", ובעניין הנדון כאן: על פי דרישת העירייה, הסדר השונה מזה הקבוע בחוק. המערערים לא הוכיחו זאת. כללי הפרשנות על פי החוק והפסיקה מטה את הכף בשאלה הנדונה כאן לטובת המשיבים, באופן שאין לפרש את סעיף 24 להסכם המלון כמטיל חובה על השוכר בלבד לשאת בהוצאות תיקונים שהוא חויב לעשותם על פי דרישת "השלטונות המוסמכים", בעניינינו: עיריית תל אביב. באשר לחיוב במחצית הוצאות העבודות שנדרשו על ידי עיריית תל אביב – עבודות אלה בוצעו בעקבות הודעות העירייה שנשלחו לצדדים בהתאם לחוק העזר שעניינו "מבנים מסוכנים". על כן, כל העבודות שבוצעו נכללו במסגרת העבודות שנדרשו כדי למנוע את הסכנה שעשויה הייתה להתהוות ממצבו של הנכס, ולכן הוא נכללות בסעיף 70 לחוק הגנת הדייר. הגם שהודעת העירייה לא הוגשה כראיה על ידי עובד העירייה, אך לפי סעיף 141 לחוק הגנת הדייר, בית הדין לשכירות רשאי לקבל ראיה אף אם לא הייתה מתקבלת בבית משפט אחר.


חדשות תל אביב יפו והסביבה - יום יום תל אביב

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש