לעיריית תל אביב אסור לסרב לתת לתושב אישור העדר חובות על מנת לחייבו לשלם לה חוב

מאת: רותם נועם ● 16/5/2020 19:00 ● ערב ערב 2100
בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק מפי השופטת צילה צפת, כי עיריית תל אביב אינה רשאית לעכב אישור העדר חובות הנדרש להעברת הזכויות בנכס שמכרה העותרת חברת טכנוקפיץ תעשיית קפיצים טכניים, וזאת על מנת לגבות חוב שלטענתה חבה לה החברה בשל קבלת פיצוי כפול
לעיריית תל אביב אסור לסרב לתת לתושב אישור העדר חובות על מנת לחייבו לשלם לה חוב
דרך בגין תל אביב צילום גוגל סטריט וויו

העתירה הוכשה על ידי החברה לאחר שעיריית תל אביב סירבה להמציא לה אישור העדר חובות לצורך העברת הזכויות בנכס שנמכר על ידה במתחם יצחק שדה לצורך הרחבת דרך פתח תקווה הידועה היום כדרך בגין. העירייה התנתה את האישור בתשלום חוב שלטענתה חבה לה העותרת בשל קבלת פיצוי כפול.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה ופסק כי: אין מדובר בחוב מינהלי שניתן לגבותו על פי סעיף 11(א)(1) לפקודת המיסים גביה ואין מדובר בסירוב להנפיק אישור על פי סעיף 324 לפקודת העיריות. העירייה לא הראתה מכח מה היא רשאית לבצע אכיפה פסיבית ולהתנות את האישור הנדרש, בתשלום חוב כספי אזרחי, שמהותו על פי הגדרתה "עשיית עושר ולא במשפט". המשמעות היא שהעירייה אינה רשאית לנקוט בהליכי גביה פסיביים לצורך גבייה של "חוב אזרחי" נטען ואינה רשאית לעכב את אישור העברת הזכויות למשיבות 2-3.

אכן העתירה הוגשה בשיהוי רב, אך טיעון זה לא יכול להישמע מפי העירייה אשר עצמה נהגה בחוסר תום לב, לא הזדרזה להגיש תובענה כספית מתאימה מייד לאחר שגילתה את הטעות שנפלה לטענתה, במתן הפיצוי הכפול בו זיכתה את העותרת. תחת זאת היא העדיפה, לנקוט בשב ואל תעשה, תוך ניצול כוחה, בהפעלת הליכי גבייה פסיבית שלא כדין.


חדשות תל אביב יפו והסביבה - יום יום בתל אביב

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש