מהפכה בבתי הסוהר בישראל - שכר האסירים יעלה

מאת: רותם נועם ● 20/5/2020 16:12 ● ערב ערב 2100
פסק דין מינהלי שיצא מלפני בית המשפט המחוזי המרכזי לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, פסק ב-10.5 את אחת מהפסיקות החשובות בכל הנוגע לתנאי ההעסקה של אסירים בבתי הסוהר בישראל המועסקים במפעלים פרטיים הפועלים בתוך בתי הסוהר והורה לנציב ירות בתי הסוהר לקבוע ערך גמול שעתי חדש, במסגרתו יינתן, בין יתר השיקולים, משקל ראוי גם לשכר המינימום הנוהג על פי חוק שכר מינימום, ולפער הסביר בינו לבין שכר האסירים במפעלי יזם
מהפכה בבתי הסוהר בישראל - שכר האסירים יעלה
אבו כביר. צילום: גוגל סטריט וויו

העותר, יליד 1953, נדון למאסר עולם, אשר נקצב לתקופה של 40 שנים, לאחר שהורשע בעבירת רצח. הוא נושא את מאסרו מאז שנת 1990, ותקופת המאסר המלאה עתידה להסתיים בשנת 2030. במהלך שנות המאסר הועסק העותר בעבודות שונות, וביולי 2016 החל לעבוד במפעל היזם "מיבא", מפעל פרטי אשר פועל בשטח בית הסוהר רימונים. עבודתו של העותר כוללת אריזת שקיות פלסטיק המשמשות לעטיפת לחמים. הגמול שמקבל העותר נקבע לפי כמות האריזות שייצר, ללא תעריף שעתי מינימלי, כלומר מחושב על בסיס תפוקה בלבד.

לטענת העותר, בשל גילו המבוגר ונתוניו הגופניים, תפוקתו נמוכה מזו של אסירים אחרים, צעירים וחזקים ממנו, והגמול לו הוא זוכה נמוך אף הוא בהתאם. לדבריו, ממוצע הכנסותיו מעבודתו במפעל עומד על כ-8.5 ₪ לשעת עבודה, בעוד ערך הגמול השעתי לאסירים המועסקים במפעלי יזם, אשר קבוע בפקודת נציבות בתי הסוהר, עומד כיום על 13.7 ₪.

העותר טוען, כי יש להחיל על העסקה במפעלי יזם את הוראות סעיף 48(ג) לחוק העונשין, הקובע כי עבודה "מחוץ למוסדות המדינה" תעשה רק בהסכמת האסיר ובתנאי עבודה מקובלים; כמוכן העותר טוען, כי העסקתם של אסירים במפעלי יזם בשכר לפי תפוקה נעשית בחוסר סמכות, ועל כן היא אסורה; טענה שלישית הינה כי במנותק משאלת הסמכות, אין זה ראוי כי הגמול לאסירים עובדים יחושב על פי תפוקה בלבד; לבסוף נטען כי ערך הגמול השעתי, העומד כיום על 13.7 ₪, אינו סביר, פוגע בכבוד האסירים העובדים, ואינו תואם את ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון.

בית המשפט מפי השופט חגי טרסי, קיבל את העתירה בחלקה ופסק כי: אין לקבוע שהעסקה במפעל יזם על בסיס תשלום לפי תפוקה, הנה פרקטיקה נטולת יסוד חוקי ועל כן בטלה.

ערך הגמול השעתי הנוכחי, כמו גם זה המומלץ על ידי הצוות הבכיר העוסק בכך כיום בשב"ס, אינו עומד במתחם הסבירות בהתאם להנחיות שהותוו בהלכת שדות לגבי אופן הפעלת שיקול דעת הנציב בקביעת שכר האסירים במפעלי יזם. אחד השיקולים החשובים לסבירות שיעור השכר יהא שכר המינימום. ראוי יהיה שהמשיב יקבע פער ראוי או פער מרבי בין שכר האסירים לשכר המינימום, ויתן לכך ביטוי בהסכמים עם היזמים.

ערך הגמול הנוכחי, כמו גם זה המוצע על ידי הצוות הבכיר, כמפורט בכתב התשובה המשלים, אינו סביר, שכן הוא אינו נותן כל ביטוי לחובה שהוטלה בהלכת שדות לשקול, במסגרת כלל השיקולים, גם את השיקול של גובה שכר המינימום והפער בינו לבין הגמול השעתי שניתן לאסירים המועסקים במפעלי יזם.


חדשות תל אביב יפו והסביבה - יום יום תל אביב

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש